lardal

Aktuelt

Velkommen til Huldreskrinet i Lardal - fullt av opplevelser

Huldreskrinet i Lardal er en del av Den kulturelle skolesekken i Vestfold, og vårt felles slagord er "livslysten og flyvedyktig".

Lærerens rolle

Det er svært viktig at lærerne tar ansvar og involverer seg i de ulike tiltakene. Elevene blir påvirket av lærernes deltakalse og deres engasjement. For utøverne betyr det mye for motivasjonen å bli møtt med interesse og nysgjerrighet. En imøtekommende holdning fra lærerns side, uansett om formen  og kulturuttrykket er kjent eller fremmed, vil bety mye for opplevelsen for elevene.

Publisert:09.05.14

Nettsidene

Hjemmesidene er den primære informasjonskilden om produksjonene. ved å holde seg oppdatert på disse sidene skal skolene hele tiden finne informasjon om hva, hvem, hvor og når det skjer noe i forbindelse med Den kulturelle skolesekken/ Huldreskrinet. Blir det endringer i turneplanen, vil skolene få direkte beskjed.

Publisert:09.05.14

Elementærpraktisk videoproduksjon

Makro

Makro er utviklet av kunstner Verena Scholtz. Dette er et møte med videofilmkunst og kunstner.Prosjektet skal blant anet skjerpe sansene for detaljer. Først utfordres elevene i dialog om et  videokunstverk til å se og reflektere. Det formidles elementer av filmspråkets ABC både teoretisk og praktisk. Elevene øver seg i kamerabruk og redigerinsgteknikk, mens de gjennomgår en kunstnerisk prosess: å se, å samle material, å velge, å bearbeide og se igjen...

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

For mer info, se også Vestfold fylkeskommune


  test