lardal

Hva er DKS?

om DKS Lardal

Tine Østby @ Lardal // 09.05.14

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som Lardal kommune er en del av. I Lardal heter ordningen "Huldreskrinet", og er en kulturplan for profesjonell kunst og kulturformidling. Planen har også en del med lokale temaer.

Den er vedtatt av kommunestyret som en obligatorisk og forutsigbar ordning for skolene i kommunen.

DKS/Huldreskrinet har som mål å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i hverdagen.

DKS/Huldreskrinet er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Ulike nettverk og møteplasser på tvers av forvaltningsnivåer er etablert. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.

Verdier i Den kulturelle skolesekken/ Huldreskrinet:
*Pirrende
*Inspirerende
*Bevisstgjørende
*Mangfoldig
*Av høy kvalitet

Pirrende dekker selve møtet med kunstneren, inspirerende er virkningen i etterkant, bevisstgjørende er det som skjer over tid. Mangfoldig viser til det komplekse, sammensatte tilbudet og av høy kvalitet viser hvilket nivå vi skal ligge på.