lardal

Nettsidene

Nettsidene

Tine Østby @ Lardal // 09.05.14

Hjemmesidene er den primære informasjonskilden om produksjonene. ved å holde seg oppdatert på disse sidene skal skolene hele tiden finne informasjon om hva, hvem, hvor og når det skjer noe i forbindelse med Den kulturelle skolesekken/ Huldreskrinet. Blir det endringer i turneplanen, vil skolene få direkte beskjed.

Hvordan finne fram på nettsidene?
Ved å velge "velg skole" vil du få en oversikt over produksjoner som kommer til din skole.

Under den enkelte produksjon vil du finne lærerveiledning/ faktaark, turneplan og annen informasjon om produksjonene. På faktaarket vil du finne tekniske krav de ulike produksjonene stiller, riggetid, spilletid, bærehjelp osv.