lardal

Lærerens rolle

Lærerens rolle

Tine Østby @ Lardal // 09.05.14

Det er svært viktig at lærerne tar ansvar og involverer seg i de ulike tiltakene. Elevene blir påvirket av lærernes deltakalse og deres engasjement. For utøverne betyr det mye for motivasjonen å bli møtt med interesse og nysgjerrighet. En imøtekommende holdning fra lærerns side, uansett om formen  og kulturuttrykket er kjent eller fremmed, vil bety mye for opplevelsen for elevene.

Lærerne har et medansvar for at den praktiske tilretteleggingen blir best mulig. Vi ønsker at lærerne skal opppleve DKS- tilbudene somm en viktig og naturlig del av skolehverdagen, og bruke materiell og ideer knyttet opp mot for- og etterarbeid. Det er flott når lærerne selv setter ut i livet egne ideer til elevaktiviteter knyttet til de ulike besøkene.

Den beste rollen lærerne kan ha under en forestilling er å sitte blant elevene for å dele opplevelsen med dem. På mange forestillinger står lærerne langs bakveggen med korte turer blant publikumet for å rette på elever som de vurderer til å ha uønsket adferd under konserten. Selv om det er godt ment, kan det noen ganger virke forstyrrende både for utøverne og resten av publikum.

Barn og unge reagerer på estetiske opplevelser på forskjellige måter. Ønsket adferd under forestillinger kan ofte være av en annen art en det som er godkjent adferd i klasserommet. Lærere som irettesetter en elev under en konsert eller en forestilling, skaper ofte større forstyrrelser når de griper inn, enn det som eleven i utgangspunktet forårsaket.