lardal

Velkommen til Huldreskrinet i Lardal - fullt av opplevelser

Huldreskrinet i Lardal er en del av Den kulturelle skolesekken i Vestfold, og vårt felles slagord er "livslysten og flyvedyktig".


HULDRESKRINET - MANGE FARGERIKE SMÅSKRIN!

De røde, de grønne og de blå Huldreskrinene skal åpnes for alle Lardals unge innbyggere, minst to fine skrin på hvert trinn i løpet av grunnskoletida. Det som er oppi skrinene, er gode møter med kunst og lokalkultur.

Huldreskrinene er ment å være forlokkende, vekke og nære skaperevnen og gi unge mennesker fargerike opplevelser og aha-opplevelser.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren, og den skal sørge for å:

  • gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og lokale kulturopplevelser
  • være en helhetlig del av skolens læringsmål
     

Den Kulturelle skolesekkens verdigrunnlag er å gi elevene pirrende og inspirerende møter med kunstnere samt være kulturelt bevisstgjørende. I løpet av sin 10-årige skolegang vil elevene oppleve et mangfold av kulturarrangementer. Disse er delt inn i temaer for det enkelte klassetrinn og er en integrert del av skolenes læringsplan.
 

Hvert år utvikles det et nytt program for både barne- og ungdomstrinnet i Lardal kommune.