lardal

Kulturverter

Lardal barneskole deltar på kulturvertkursene til Kulturskrinet i Larvik.

Lardal ungdomsskole deltar 9. september 2014 på Vestfold Fylkeskomune sitt kulturvertkurs.

 

Formål med kurset er:

 • Gi en gruppe elever i alle barne- og ungdomsskoler i Vestfold mulighet til å utvide sin kulturelle kompetanse som konsertarrangør for Rikskonsertenes skolekonserter.
 • Gi kulturkontakt / lærer metodikk, motivasjon og inspirasjon til å tilrettelegge forholdene for dette arbeidet på egen skole.
 • Gjøre elever/ kulturkontakt / lærer  kjent med bruk av verktøy (håndbok, nettsted m.m.) for å løse konkrete oppgaver.
 • Erfaringene den enkelte skole gjør gjennom prosjektet kan etter eget ønske overføres til egne arrangement og eller til arrangement i forbindelse med Den kulturelle skolesekken.

Flere skoler har elever som kulturverter og disse har et medansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen av forestillinger og arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken. Det er ulik praksis i forhold til hvilke elever som er med på dette, men felles for alle er at det er verdifullt både for elevene, utøverne og skolene. Elevene utvikler en annen type eierforhold til arrangementet og ofte har elevpublikummet vist seg å være mer åpen for fremmede og ukjente uttrykk, enn på skoler med kun kulturkontakter.

Det er ellers viktig med et tett samarbeid mellom kulturvertene og skolene kulturkontakt.

Eksempler på oppgaver kulturvertene kan være ansvarlig for:

 • Informasjon til skolen og klassene
 • Pressekontakt - invitere lokalavis, radio og tv
 • Teknisk ansvar
 • Kontakt med vaktmester
 • Vertskap for utøverne - kaffe, te og lunsj
 • Bærehjelp
 • Introduksjon av utøvere
 • Takke av for besøket

 

Kulturvertkurs 3

Kulturvertkurs 3

Kulturvertkurs 2

Kulturvertkurs 2

Kulturvertkurs 1

Kulturvertkurs 1