lardal

Kontakt oss

Har du spørsmål om Den kulturelle skolesekken kontakt oss:

Tine Østby er kommunekontakt i Lardal kommune:  tine.ostby@lardal.kommune.no eller telefon 33 15 52 07

Jeanette T. Hofseth er kulturkontakt på Lardal barneskole: JeanettT.Hofseth@lardal.kommune.no

Gunhild Rustad er kulturkontakt på Lardal ungdomskole: gunhild.rustad@lardal.com