lardal

Aktuelt

Velkommen til Huldreskrinet i Lardal - fullt av opplevelser

Huldreskrinet i Lardal er en del av Den kulturelle skolesekken i Vestfold, og vårt felles slagord er "livslysten og flyvedyktig".

Lærerens rolle

Det er svært viktig at lærerne tar ansvar og involverer seg i de ulike tiltakene. Elevene blir påvirket av lærernes deltakalse og deres engasjement. For utøverne betyr det mye for motivasjonen å bli møtt med interesse og nysgjerrighet. En imøtekommende holdning fra lærerns side, uansett om formen  og kulturuttrykket er kjent eller fremmed, vil bety mye for opplevelsen for elevene.

Publisert:09.05.14

Nettsidene

Hjemmesidene er den primære informasjonskilden om produksjonene. ved å holde seg oppdatert på disse sidene skal skolene hele tiden finne informasjon om hva, hvem, hvor og når det skjer noe i forbindelse med Den kulturelle skolesekken/ Huldreskrinet. Blir det endringer i turneplanen, vil skolene få direkte beskjed.

Publisert:09.05.14

Hva er DKS?

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som Lardal kommune er en del av. I Lardal heter ordningen "Huldreskrinet", og er en kulturplan for profesjonell kunst og kulturformidling. Planen har også en del med lokale temaer.

Den er vedtatt av kommunestyret som en obligatorisk og forutsigbar ordning for skolene i kommunen.

DKS/Huldreskrinet har som mål å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i hverdagen.

DKS/Huldreskrinet er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Ulike nettverk og møteplasser på tvers av forvaltningsnivåer er etablert. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.

Verdier i Den kulturelle skolesekken/ Huldreskrinet:
*Pirrende
*Inspirerende
*Bevisstgjørende
*Mangfoldig
*Av høy kvalitet

Pirrende dekker selve møtet med kunstneren, inspirerende er virkningen i etterkant, bevisstgjørende er det som skjer over tid. Mangfoldig viser til det komplekse, sammensatte tilbudet og av høy kvalitet viser hvilket nivå vi skal ligge på.

Publisert:09.05.14

Kulturverter

Kulturverter

Lardal barneskole deltar på kulturvertkursene til Kulturskrinet i Larvik.

Lardal ungdomsskole deltar 9. september 2014 på Vestfold Fylkeskomune sitt kulturvertkurs.

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

For mer info, se også Vestfold fylkeskommune