lardal

Evaluering

Hva synes du om opplegget i DKS?

Evaluering og elevkommentarer skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og elevene som er målgruppen.

Det er altså hver gruppe på hvert trinn som skal gi evaluering etter hvert besøk man har hatt. Dette skal gjøres så snart som mulig etter besøket.

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Bruk skjema som finnes på lenka og send inn. Dette er obligatorisk.

Evalueringen av de ulike tiltakene er en viktig oppfølging av Den kulturelle skolesekken